Aguchaaa, teksty z grudnia 2010 roku

1 tekst z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Aguchaaa.

Jeśli Bóg będzie z na­mi, to chuj z nimi. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 grudnia 2010, 19:53

Aguchaaa

Wiara ideałom czasami okazuje się wiarom w puste słowa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność