Aguchaaa, teksty z grudnia 2010 roku

1 tekst z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Aguchaaa.

Jeśli Bóg będzie z na­mi, to chuj z nimi. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 grudnia 2010, 18:53

Aguchaaa

Wiara ideałom czasami okazuje się wiarom w puste słowa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność