Aguchaaa, teksty z kwietnia 2011 roku

3 teksty z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Aguchaaa.

Przed cham­stwem trze­ba się bro­nić, bo wej­dzie ci ta­kie z bu­ciora­mi w życie, na­pas­kudzi i pójdzie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 kwietnia 2011, 17:16

Spraw, żeby mo­je ser­ce choć na chwilę zawładnęło ro­zumem, a mo­tyle miłości za­mie­szkały w moim brzuchu. Spraw, żebym cho­ciaż na mo­ment za­pom­niała, że tak nap­rawdę nie jes­teś mnie wart, wszys­tko co mówisz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 kwietnia 2011, 18:38

W myślach za­bijam Cię ty­siąc ra­zy dzien­nie na ty­siąc różnych sposobów. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 9 kwietnia 2011, 19:52

Aguchaaa

Wiara ideałom czasami okazuje się wiarom w puste słowa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność