Aguchaaa, teksty z lipca 2010 roku

5 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Aguchaaa.

Kiedy wszys­cy się ze mną zgadzają, to oz­nacza, że gdzieś po­pełniłam błąd. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 31 lipca 2010, 17:49

Kiedy wie­rzysz w miłość, tyl­ko ona spra­wia Ci przy­jem­ność. Gdy wie­rzysz w Bo­ga, tyl­ko w świąty­ni czu­jesz się bez­pie­czny, ale kiedy wie­rzysz w ludzkość, śmiało można zam­knąć Cię w wariatkowie. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 28 lipca 2010, 22:44

Pa­miętasz moją minę, kiedy mówiłeś, że nie znam się na piłce? Ja pa­miętam Twoją, kiedy za­ginałam Cię, Swoją wiedzą piłkarską. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 lipca 2010, 23:52

Fra­zesy, kom­ple­men­ty, epi­tety.
Po jed­nym dla każdej kobiety.

Spec­jalnie dla Tinki... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 lipca 2010, 15:36

I kiedy wy­daje Ci się, że po­siadasz wszys­tko, jes­teś królem świata, tak łat­wo strącić Cię z pomnika. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 13 lipca 2010, 18:38

Aguchaaa

Wiara ideałom czasami okazuje się wiarom w puste słowa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność