Aguchaaa, teksty z lipca 2011 roku

1 tekst z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Aguchaaa.

Każdy człowiek ma do opo­wie­dze­nia jakąś his­to­rię. Codzien­nie na uli­cy, mi­jasz więc ty­siące tra­gedii, miłości, szczęść i smutków. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 lipca 2011, 13:59

Aguchaaa

Wiara ideałom czasami okazuje się wiarom w puste słowa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność