Aguchaaa, ulubione teksty, strona 3

478 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Miniatura gdzieś z tyłu głowy

co to za miłość co da­je kosza
z oczu wypływa wodospadami
kłócą się myśli o Ciebie
a cza­sem o samotność
bez sen­su pamiętać
z sen­sem odejść w ciszy
bo na­mi jest tyl­ko wspomnienie

_______________________________________________
z se­rii Em miała chrapkę na pi­sanie "niewierszy" 

wiersz • 4 lutego 2015, 22:59

Zauważ mnie

jes­tem ok­ruchem na spodniach
rzęsą w oku i ka­myczkiem w bucie
ma­leńka krzyczę - jes­tem tu
zauważ mnie

jut­ro pot­rzeb­na na pół etatu
po­jut­rze wolne
po­tem ur­lop na dłużej

jes­tem muchą na nosie
resztką jedze­nia w zębie
i mokrą skarpetką
zauważ mnie

przeszkadzam dzisiaj
zaw­ra­cam głowę jutro
i ut­rudniam pojutrze

za­nim będzie za późno
wyj­mij mnie z kie­sze­ni
i zauważ
że cię potrzebuję 

wiersz • 19 lipca 2014, 17:02

To, że naz­wiesz dy­wan sa­molo­tem to nie znaczy, że zacznie latać 

myśl • 31 grudnia 2013, 19:30

Ludzie dzielą się na nor­malnych i niemoralnych.. 

myśl • 15 grudnia 2013, 11:01

To, że wiele osób mnie za­wiodło to jest nic w porówna­niu z tym że za­wiodłam samą siebie... 

myśl • 25 października 2013, 00:00

Otwórz oczy i umysł nim ot­worzysz usta 

myśl • 20 września 2013, 22:03

To że klient zamówił już jedze­nie to nie znaczy że już nie może po­pat­rzeć w menu. 

myśl • 22 lipca 2013, 15:23

Wyjątkowo mroźna ta wiosna bez ciebie

ro­zum nie jest żadnym
kas­tra­torem serc
jeśli chodzi o pa­nią M.
łaj­daczka znów przyszła
nieproszona

cze­kola­da od ciebie dobra
na smut­ne wieczory
jed­nak gorzka jak mój nastrój
i przeszłość na którą muszę
spoglądać

wspom­nienia są jak drzazgi
wypływają z łza­mi niepostrzeżenie
śniegi stop­niały na chwilę
a ja da­lej żebrzę
o miłość

___________________________________________________
*Miłością pi­sane po­dob­no najsmaczniejsze,
szczególnie gdy ko­pie Cię ona po tyłku.
(...)
Miłość cier­pli­wa nie jest, łas­ka­wa tym bardziej...
Jest zwyczajną podłą suką

[za­pożyczyłam to porówna­nie od pew­nej osóbki,
która zde­cydo­wanie miała rację].

25.03.13

"miętka" Em. 

wiersz • 26 marca 2013, 19:47

Mu­si minąć bar­dzo wiele cza­su by odzys­kać to na czym nam naj­bar­dziej za­leżało, a co stra­ciliśmy przez głupotę, zwykłe nieporozumienie. 

myśl • 13 marca 2013, 20:33

Zimą wszystkie bałwany wychodzą z ukrycia

zi­ma gości w smut­nych oczach
oszro­nione przygnębieniem usta
od łez po­liczki oblodzone
so­pel lo­du za­miast serca

prószy śnieg w mo­jej głowie
krótkie dni niep­rzes­pa­ne noce
tyl­ko wi­no mi smakuje
grza­ne z jabłka­mi i pomarańczą

gru­be skar­pe­ty plus dob­ra książka
kot - koc - kac
brak je­dynie ciepłego uśmiechu
by sto­pić we mnie bałwana

_____________________________
"dzisiejszo-wczorajsza"
aura ducha i ta za oknem
chwy­ciła za długopis
i nabazgrała 

wiersz • 21 lutego 2013, 11:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90