Aguchaaa, ulubione teksty, strona 4

478 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Ob­ga­duj mnie częściej. Nie lu­bię mieć zim­nych uszu. 

myśl • 19 lutego 2013, 10:49

To co czu­jesz, to co widzisz...cza­sem te­go nienawidzisz. 

myśl • 18 lutego 2013, 14:44

Po co da­wać ko­muś setną szansę, sko­ro od niego gdy się pot­kniesz nie dos­ta­niesz na­wet tej drugiej... 

myśl • 17 lutego 2013, 19:30

To, że kocham, nie znaczy że zaw­sze wybaczam... 

myśl • 16 lutego 2013, 17:24

Milczenie jest dla mnie tombakiem

cza­sem roz­porządzam czasem
według włas­ne­go uznania
nie ślęczę przy telefonie
cze­kając na li­tości­wy gest

z chęcią do końca wysłucham
głośne­go dzwon­ka Prodigy
te­raz zas­ta­nawiaj się co robię
bo może siedzę przy piwie

z wro­giem nu­mer jeden
słod­ko się uśmiecham
do im­bi­rowej pianki
co gorzej ma­lino­wego chłopca

mar­tw się i rozmyślaj
co ro­bi two­ja ko­bieta bo
w rzeczy­wis­tości czy­ta książkę
gdzieś nad Wisłą wściekając się

twar­da zołza nie przyzna
co leży jej na sercu

*mało wier­sza w wierszu 

wiersz • 2 kwietnia 2012, 21:15

Wciąż obcy sobie

nie dzi­wi noc pełna rozkoszy
zna­my się tyl­ko po zmierzchu
nig­dy nie zjed­liśmy wspólne­go obiadu
na kawę mnie nie zabrałeś

cza­sem pi­liśmy wino
ja dla od­wa­gi ty nie wiem po co
ra­no było jak zawsze
zbierałam rzeczy z podłogi

łza nie ma siły już spłynąć
uod­parniają miesiące
te­lefon od two­jej dziewczyny
spra­wia że chcę stąd uciec

wychodzę bez pożegnania
zos­ta­wiając małą karteczkę
nie chciałam cię budzić
może zje­my kiedyś coś na mieście

żegnaj

_______________________________
ciężko z zapisem
bełkot w głowie 

wiersz • 26 lutego 2012, 17:32

Nie każda praw­da jest prawdą... 

myśl • 20 lutego 2012, 17:52

Szczęśliwa ósemka

Choć jes­teś gdzieś tam daleko,
za ośmioma mi­lami szczęścia.
Myślę o To­bie osiem ra­zy częściej,
niż po­mieścisz w swo­jej głowie.

Głupo­ta wzięła mnie w ramiona.
Cieszę się w samotności,
a mogłoby to być do Ciebie, wiem
zbyt wczes­na godzina [...] — czytaj całość

wiersz • 16 lutego 2012, 22:36

To nie ma znacze­nia czy jes­tem, czy mnie nie ma... 

myśl • 19 stycznia 2012, 21:40

Biocenoza

nikt mnie nie zamknął
a siedzę w klatce
ptak nas­rał mi na głowę
ni­by na szczęście
a jed­nak na niepogodę

pew­nie przypieczętował
zas­ra­ny mój żywot
cuchnącą sprawą
w gównie tkwić
uśmie­chać się przez łzy

myśląc to tak działa
żywisz się człowiekiem
uśmiech przez łzy
łzy przez ciebie
łańcuch pokarmowy 

wiersz • 11 grudnia 2011, 19:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90