Aguchaaa, ulubione teksty, strona 48

478 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Mogłam mieć te­raz wspom­nienia o ja­kich marzyłam... 

myśl • 9 marca 2010, 13:04

Ser­ce w bieli, krew w błęki­cie... dla mnie jest ANIOŁEM 

myśl • 8 marca 2010, 14:50

Zły hu­mor jest BEZ­CENNY. Dzięki złemu nas­tro­jowi wiemy jak CEN­NY JEST DOBRY

myśl • 6 marca 2010, 12:20

Nie goń te­go co sa­mo ucieka...prędzej czy później i tak to dopadniesz. 

myśl • 5 marca 2010, 00:39

Błędy przeszłości wra­cają...nie poz­wa­lają w końcu nor­malnie żyć...a ja chciałam tyl­ko udo­wod­nić wam że potrafię.! 

myśl • 2 marca 2010, 09:24

Gdy na czymś Ci bar­dzo za­leży, od­puść...i tak to spier­do­lisz* ...


*przep­raszam za słowo... 

myśl • 28 lutego 2010, 13:41

Każdy w życiu ma pra­wo do wy­boru swo­jego OSO­BIS­TE­GO TYG­RY­SA. Nie ważne kim dla nas będzie... przy­jacielem, ko­legą, par­tne­rem... Gdy już wy­bie­rze­my, Bóg każe nam go os­woić...ma­my na to czas do końca życia...jeżeli Ci się nie uda, to znaczy że byłeś za słaby...

Dla "Te" ... 

myśl • 25 lutego 2010, 12:34

mała rzecz WIEL­KI CZŁOWIEK - za bar­dzo za­leżało na kimś i niczym... 

myśl • 23 lutego 2010, 11:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee