Aguchaaa, ulubione teksty, strona 5

478 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Nie trze­ba być w klat­ce żeby się zamknąć. 

myśl • 7 grudnia 2011, 22:52

Co­raz częściej ob­ry­wamy za szcze­rość niż za kłamstwa... 

myśl • 14 listopada 2011, 22:07

Me­todą "prób i błędów" nau­czysz się więcej, niż wte­dy gdy znasz rozwiązanie... 

myśl • 31 października 2011, 20:33

Mu­sisz wrócić na początek by zro­zumieć koniec 

myśl • 29 października 2011, 23:10

Dziw­ka prze­de wszys­tkim mu­si nau­czyć się trzepać...kasę. 

myśl • 27 października 2011, 23:31

*[Nie, kochanie]

Po­gubić się można,
zze­zować myśli,
by biły się sa­me ze sobą.
Mieścisz się gdzieś
na czub­ku nosa,
pas­twisz jak mucha obecnością.

Ser­duszko masz miękkie,
pew­nie dlatego
wchodzi nóż jak w masło.
Przyk­ro to mówić
ot­warcie tak,
kochać to nie zaw­sze być szczęśliwym.
___________________________________

*Jeśli Ci przyj­dzie kiedyś do głowy
za­kochać się bez opamiętania,
po­myśl, że to tyl­ko chwi­lowe zawroty,
bo nie ma praw­dzi­wego kochania. 

wiersz • 21 października 2011, 11:28

Credo*

re­ligia nie przys­to­sowała mnie do siebie
nie można jeść kar­pia tuż przed pasterką
by nie przemówił głosem sumienia

mo­je grzechy ośćmi stają w gardle
to mi kapłani nie pu­kają na do widzenia
a ja nie całuję rzeczy [...] — czytaj całość

wiersz • 18 października 2011, 22:13

Le­piej być przy­wiąza­nym niż rozwiązłym. 

myśl • 12 października 2011, 11:37

Go­towym być na poświęce­nia dla człowieka o gołębim ser­cu to już nie li­tość czy miano łas­ka­wego. To jak dziele­nie się chle­bem, so­bie zos­ta­wiając okruchy. 

myśl • 7 października 2011, 17:52

Bo w życiu jest tak, że je­den dru­giego by zjadł... 

myśl • 4 października 2011, 23:19
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

teee