Aguchaaa, ulubione teksty

478 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Przy­jaźń jest jak związek. Ty­le że bez seksu. 

myśl • 29 maja 2016, 13:05

Wyob­raźnia ma potężną moc. Używaj jej roz­ważnie. Uwa­ga. Rani. 

myśl • 17 kwietnia 2016, 23:05

słony pocałunek

dziś za­miast miłości
trzydzieści siedem pro­cent na stole
bo wszys­tko jest oszustwem
na­wet wódki nie trze­ba popijać

z fi­zyką bez che­mii nic nie przetrwa
gdy jed­no ciało dru­giego nie chce
tak to jest z niekochaniem
w ścieżkach bez [...] — czytaj całość

wiersz • 27 grudnia 2015, 02:20

Wciąż pamiętam

naj­bar­dziej bo­li gdy nie wiesz co u mnie
nie tęsknisz nie piszesz nie dzwonisz
naj­grub­sze łzy ska­pują po policzkach
sty­kając się ze wspom­nieniem tam­tej zimy
co zim­nem zbliżała nas do siebie

la­tem duszno się ro­bi gdy odetchnąć [...] — czytaj całość

wiersz • 4 sierpnia 2015, 15:41

Niedo­powie­dze­nia są naj­większą zagadką. 

myśl • 5 lipca 2015, 14:52

Za wy­bora­mi czai się samotność. 

myśl • 30 czerwca 2015, 00:48

Jest ta­ki powód, dla które­go war­to być pe­symistą i za­miast sa­mych plusów doj­rzeć je­den minus. 

myśl • 25 czerwca 2015, 12:34

Szara (reneta)

zdążyłeś zam­knąć drzwi
gdy z miłością szłam
po­tykając się o próg
naszych niedopasowań

kwiaty już daw­no uschły
niczym us­ta spierzchnięte
od prze­sad­ne­go milczenia
wiem że ko­lej­nych nie będzie

na­dal nie mam odwagi
zacząć wszys­tkiego od nowa
spóźniając się o ko­lej­nych parę minut
by myśli ze śliną połączyć

łudzę się że kiedyś
ja­ko ta słab­sza połowa
do­tur­lam się pod twoją jabłoń
za­nim życie mnie stłucze

na kwaśne jabłko
__________________________________
~To­bie, który byłeś...
... i To­bie, który nie wiem czy istniejesz.

E. 

wiersz • 22 czerwca 2015, 20:41

Od myśli nieda­leko do języka. 

aforyzm • 20 czerwca 2015, 12:54

Niepokój wzras­ta wraz z ma­lejącym zainteresowaniem. 

myśl • 19 czerwca 2015, 01:06
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Myffa90