Aguchaaa

58 tekstów – auto­rem jest Aguchaaa.

Każdy człowiek ma do opo­wie­dze­nia jakąś his­to­rię. Codzien­nie na uli­cy, mi­jasz więc ty­siące tra­gedii, miłości, szczęść i smutków. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 lipca 2011, 15:59

Przed cham­stwem trze­ba się bro­nić, bo wej­dzie ci ta­kie z bu­ciora­mi w życie, na­pas­kudzi i pójdzie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 kwietnia 2011, 17:16

Spraw, żeby mo­je ser­ce choć na chwilę zawładnęło ro­zumem, a mo­tyle miłości za­mie­szkały w moim brzuchu. Spraw, żebym cho­ciaż na mo­ment za­pom­niała, że tak nap­rawdę nie jes­teś mnie wart, wszys­tko co mówisz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 kwietnia 2011, 18:38

W myślach za­bijam Cię ty­siąc ra­zy dzien­nie na ty­siąc różnych sposobów. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 9 kwietnia 2011, 19:52

Jeśli Bóg będzie z na­mi, to chuj z nimi. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 grudnia 2010, 19:53

Rozłóż no­gi i pocze­kaj na menopauzę. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 12 listopada 2010, 19:47

Mogę wy­powie­dzieć, każde gówno, a ludzie będą klas­kać, tyl­ko dla­tego, że ub­rałam to w słowa, których nie znają. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 31 października 2010, 19:11

Kiedy ktoś py­ta mnie czy chciałabym być wie­cznie młoda, od­po­wiadam, że wo­lałabym być wie­cznie sta­ra. Sta­rość to sztu­ka mądrości. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 2 października 2010, 20:10

Nic nie de­ner­wu­je mnie tak, jak to, że nic mnie nie denerwuje. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 26 sierpnia 2010, 18:10

Mówisz, że mam Ci to wytłumaczyć. Mogłabym chodzić z me­gafo­nem, li­tero­wać każde słowo, ty i tak nie zrozumiesz. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 sierpnia 2010, 17:46

Aguchaaa

Wiara ideałom czasami okazuje się wiarom w puste słowa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność