Aguchaaa, teksty z sierpnia 2010 roku

6 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest Aguchaaa.

Nic nie de­ner­wu­je mnie tak, jak to, że nic mnie nie denerwuje. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 26 sierpnia 2010, 18:10

Mówisz, że mam Ci to wytłumaczyć. Mogłabym chodzić z me­gafo­nem, li­tero­wać każde słowo, ty i tak nie zrozumiesz. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 sierpnia 2010, 17:46

Mężczyz­na to pros­te urządze­nie, wpraw­ny użyt­kownik, pot­ra­fi z nim zro­bić wszystko. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 14 sierpnia 2010, 21:02

Niecodzien­ność wzbudza kon­tro­wer­sje. Zwyczaj­ność by­wa nudna. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 6 sierpnia 2010, 13:33

Nic nie prze­rażam Mnie tak jak to, że dzi­siaj wszys­tko jest na sprzedaż. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 3 sierpnia 2010, 20:56

Gdy­byś miał być sa­mocho­dem, który mo­del odzwier­cied­lałby Ciebie? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 sierpnia 2010, 19:49

Aguchaaa

Wiara ideałom czasami okazuje się wiarom w puste słowa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność